תהליכי עבודה בין קרנות פילנתרופיות לעמותות בישראל / חני סודרי

מערכת היחסים בין עמותות לקרנות הפילנתרופיות בישראל התומכות בהן הינה מורכבת. הסיבה לכך היא תהליכי העבודה הקיימים ביניהן. ישנם כמה אספקטים בהתנהלות של קרנות פילנתרופיות בארץ אשר גורמים לסרבול רב ולקושי של העמותות הנמצאות בתהליך גיוס כספים.

הפעילות של קרנות פילנתרופיות בישראל מתאפיינת באי-שקיפות. הקרנות אינן רוצות לגלות את דרישותיהן והתנאים להענקת תרומות, כיצד הן מתבצעות ההחלטות בארגון וכו’. התנהלות זו גורמת לא אחת לקשיים עבור עמותות, מלכ”רים וארגונים חברתיים המבקשות לגייס תרומות ותמיכות. בנוסף, העובדה שקרנות אינן רוצות לפרסם מידע בנוגע לפעילותן גורם לכך שהן עצמן אינן ששות לשתף פעולה עם קרנות אחרות המעניקות תרומות לעמותות ומלכ”רים. העובדה כי כיום בישראל אין הסדרה של הקרנות כגוף משפטי מאפשרת את שימור המצב בו קרנות פילנתרופיות שומרות על סודיות באשר לפעילותן.

אספקט נוסף אשר מקשה על עמותות וארגונים אחרים ללא מטרות רווח בהתנהלות מול קרנות פילנתרופיות ישראליות היא הנטייה של קרנות לשנות את החזון והמטרות שלהן אחת לתקופה, ובהתאם לכך לשנות את תחומי הפעילות למענם הן תורמות כספים. עקב כך, עמותות בהתליך גיוס כספים אינן יודעות לאילו קרנות כדאי להן להגיש בקשות, וכן אינן יכולות לסמוך על תרומות נוספות מטעם קרנות מהן קיבלו תרומה בעבר. היות וקרנות פילנתרופיות בישראל מעדיפות לממן פרויקטים ספציפיים על פני הענקת תמיכה ארוכת טווח לעמותות ומלכ”רים, עמותות מתקשות לתכנן וליישם תהליכי פיתוח משאבים אשר יביאו להתבססות ולהתפתחות שלהן.

בעייתיות נוספת בהתנהלות של קרנות פילנתרופיות בישראל מול העמותות נוצרת עקב העברת התרומות וכספי התמיכות באמצע שנת הפעילות של העמותות. כתוצאה מכך, קורה שקרנות דורשות מעמותות הצגת תוכנית עבודה שנתית, בעוד שאלו האחרונות אינן יודעות עדיין מה יהיה היקף התקציב שלהן לאותה השנה.

הצורך בהתנהלות מקצועית יותר בין קרנות ועמותות עולה הן מצד מנהלי עמותות והן מצד מנהלי קרנות, בייחוד לאור ההשוואה להתנהלות קרנות פילנתרופיות בחו”ל. ללא ספק, יצירת תהליכי עבודה ברורים של הגשת בקשות מצד עמותות, בחינתן על ידי הקרנות, בחירת העמותות להן תינתן תמיכה, העברת הכספים ובדיקת התוצאות לאורך זמן, תביא ליעילות רבה יותר ולקידום מטרות חברתיות וציבוריות באופן מיטבי. עם זאת, מדובר בהתפתחות אשר עלולה להכביד על הקרנות שכן פיתוח תהליכי עבודה אלו יצריך משאבים רבים מצידן. כמו כן, נראה כי ישנם מנהלי קרנות אשר רואים בכך התרחקות מן העשייה החברתית לשמה הוקמה הקרן לטובת ענייני בירוקרטיה בעלי אופי עסקי. בין היתר, החשש הוא כי שינויים אלו יביאו לאיבוד היחס האישי המאפיין את הקרנות הפילנתרופיות בישראל.

לאור כל זאת, מובן הצורך להסתייע בשירותים של חברה מקצועית בתחום של גיוס כספים לעמותות. חברה כזו תעמוד לצד הארגון ותספק ליווי וייעוץ בכל הנוגע לפיתוח משאבים, וכן תסייע בהליך ההתקשרות ויצירת שיתוף הפעולה עם קרנות פילנתרופיות בחו”ל.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן