הליך הגשת הבקשה

שלב הליך הגשת הבקשה

  • מחקר אודות העמותה והפרויקט הנדרש
  • כתיבת מכתב פניה (LOI) לפי הכללים וההנחיות המקובלותבתחום
  • איתור קרנות תואמות לפרויקט
  • התאמת מכתבי פניה (LOI) לדרישות הספציפיות של כל קרןוקרן
  • שליחת המכתבים בהתאם להנחיה הספציפית של כלקרן וקרן
  • מעקב אחר הבקשות
  • מילוי בקשה מלאה עבור הפרויקט, כפי הנדרש
  • מילוי דוחות תקציביים לאחר קבלת המענק

 

משך ההליך:

הליך אישור הבקשות ע"י קרנות הינו ממושך, אךלרוב צפוי לשאת פרי כבר בתום השנה הראשונה, ובמקרים מסוימים אף קודם לכן. הצלחת ההליך ומשכו תלויים במידה רבה בשיתוףפעולה יעיל ומלא של העמותה עם המל"כ, ובכלל זה- העברת המסמכים הנדרשים, עמידהבלוחות הזמנים שנקבעו, התמדה ונכונות של הצוות בעמותה לעבוד בשיתוף פעולה עם צוותהמל"כ.

מה נדרש מהעמותה?

על איש הקשר המייצג את העמותה מולהמל"כ להכיר את הפרויקט לעומק, לספק את הניירת הדרושה, להתמיד, להראותרצינות, להיות אופטימי, להיות מסודר ובעל שליטה בסיסית בשפה האנגלית ובעיקר בעל אורךרוח. ישנה חשיבות מכרעת לעמידה בלוחות הזמנים שייקבעו ולגמישות מרבית בכל הנוגע לדרישותהקרנות והתנאים אותם הן מציבות.

סיכויי ההצלחה:

סיכויי ההצלחה של מרבית העמותות בשנההראשונה עומדים על עשרות אלפי דולרים, ובתנאי שעמותה מתנהלת כראוי וכנדרש, ועובדות בשיתוף פעולה מלא. בשנים הבאות, ככל שהוכחה הצלחה בפרויקט,עמידתו ביעדים שנקבעו, שימוש בתרומות למטרות שיועדו להן, התנהלות תקינה של העמותהושיתוף פעולה הדוק עם המל"כ-  האפשרויותהעומדות בפני העמותה הנן רבות ומגוונות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן