ניהול נכון של תקציב העמותה / חני סודרי

ניהול תקציב העמותה מהווה חלק חשוב מהניהול הכולל של הארגון. בניית תקציב שנתי מסייעת לעמותה להגדיר את המטרות לשנה הקרובה ולהבין מה היקף התקציב הדרוש למימון ההוצאות השוטפות וכל אחד מן הפרויקטים שלה. בהמשך לכך, העמותה יכולה לתכנן את הפעולות שידרשו במהלך השנה לצורך גיוס משאבים, סוגי המימון הדרושים לה וההיקף שלהם. בכדי להשיג מענקים לעמותות, תורמים פוטנציאליים יבקשו לקבל מידע מפורט לגבי תקציב העמותה, עבור איזה חלק ממנו מבקשת העמותה מימון, כיצד ינוצלו כספי המענק וכו’. בהיבט זה, ניהול נכון של תקציב העמותה הכולל ותקציב הפרויקט יגדיל את הסיכוי לקבל מענה חיובי, שכן אלו יכללו בחומרים שהיא תידרש להעביר לגופים תורמים שונים, דוגמת קרנות פילנתרופיות, גופים ממשלתיים ועוד.

עמותות רבות פועלות בניהול תקציב אפס, כלומר בכל שנה הן בונות את התקציב מחדש, בהתאם להערכה מחודשת של הצרכים בכל סעיף תקציבי. שיטה זו בנויה על הרעיון של הקפדה מעמיקה לגבי כל אספקט בארגון. התקציב נבנה מההתחלה, כלומר מאפס, ואז גדל רק על בסיס הצרכים וניתוח ההוצאות.

למראית עין, לניהול תקציב אפס יתרונות רבים. שיטה זו מטרתה להבטיח שכל חלק מהתקציב יהיה אכן הכרחי ומוצדק. כל חלק בארגון מפוקח בכדי להבטיח שכל משאב ינוצל ביעילות. עם זאת, הצדקת כל הוצאה והוצאה של עמותות אינה יעד ריאלי. ישנם חסרונות לבניית תקציב שנתי מאפס. התנהלות כזו יכולה להסיט את ההתמקדות לפרספקטיבה קצרת מועד. בניהול תקציב אפס ההתמקדות היא על יעדי השנה הנוכחית בלבד, ולא ראייה לטווח ארוך, מה גם שישנן השקעות שיראו פירות בטווח הארוך בלבד ולכן יהיה קשה למצוא להן הצדקה בתקציב כזה. בהיבט של פיתוח משאבים לעמותה בטווח הארוך, ניהול תקציב אפס יכול להוות חיסרון. בנוסף, ניהול תקציב כזה מצריך משאבים רבים. פיתוח תקציב חדש בכל שנה מצריך זמן ומאמצים רבים, אותם ניתן לחסוך באימוץ תקציב קיים במקום להתחיל מחדש.

ויתור על שיטת תקציב אפס אין משמעה תקציב קבוע ללא כל שינוי. עדיין יש צורך בתכנון. בכל שנה יש להתבסס על תקציב השנה הקודמת, אך לערוך בו שינויים בהתאם לשינוי בצרכים ובסדרי העדיפויות של העמותה. חשוב להבין לאן הכסף הולך וכיצד הוא תורם ‘בתמונה הגדולה’, אך חשוב גם  לכלול בתקציב עתודות. אמנם עמותות הינן ארגונים ללא מטרות רווח, אך אין משמעות הדבר שאין עליהן להחזיק בעתודות. אם העמותה תגיע לסוף השנה ואז תגלה שמשהו השתבש או כשל, זה יספק לארגון בטחון כלכלי ויציבות. עתודות כאלו יאפשרו גמישות בתקציב והסתגלות לשינויים בארגון.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
Open chat
דילוג לתוכן