המגזר השלישי בישראל / חני סודרי

המגזר השלישי הינו מגזר הפעילות במשק, אשר כולל את הארגונים הפועלים ללא כוונת רווח, ואינם חלק מן המגזר הציבורי (מוסדות המדינה והרשויות המקומיות). מגזר זה פועל רבות בישראל בתחומי הבריאות, הרווחה, החינוך ועוד. פעמים רבות, הממשלה אינה מפנה משאבים מספיקים לצרכי החברה, אם מתוך חוסר התייחסות נאותה או מתוך קשיים תקציביים. במצב זה, עמותות ומלכ”רים הם אלו אשר ממלאים את החלל שנוצר.

עמותות ומלכ”רים רבים בישראל מתאפיינים בתחכום, יצירתיות ומחויבות לשיפור מצבה של החברה בארץ. עם זאת, לשם המשך פעילותן והוצאת פרויקטים לפועל, ארגונים אלו זקוקים למימון מתמשך. חלק ניכר מפעילות גופי המגזר השלישי מתאפשר הודות לתרומות ממקורות שונים בארץ ובחו”ל. היות וחלק הארי של תרומות אלו מגיע מקרנות זרות ותורמים פרטיים בחוץ לארץ, שינויים בכלכלות מדינות אירופה ובעיקר ארצות הברית משפיעים במידה רבה על סכומי התרומות המתקבלות. ירידת הדולר בשנת 2008, לדוגמא, גרמה לעמותות בישראל להפסד בסדר גודל של כ-500 מיליון שקלים. כמו כן, משבר הכלכלה העולמי הביא לירידה משמעותית בהיקף התרומות מחו”ל.

במקביל לשינויים העולמיים, שינויים בישראל משפיעים גם הם על מצב העמותות והמלכ”רים בארץ. בשנים האחרונות, ההתייקרויות במשק, ובייחוד העליות החדות במחירי המזון, ההסעות וכו’, הביאו לגידול משמעותי בהוצאות ארגונים אלה. שינויים בחוקי המיסוי כגון הגדלת תקרת ממס לתרומות וביטול מס השכר אשר חל רק על עמותות יכולים לסייע באופן משמעותי לגופי המגזר השלישי. כמו כן, יש לקוות כי חברות עסקיות בארץ ישנו את גישתן כלפי תרומות לעמותות ויגדילו באופן משמעותי את התרומה שלהם, בייחוד הודות לעובדה כי הן מחויבות על פי חוק להפריש חלק מרווחיהן לתרומה לחברה.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן