גיוס כספים לעמותות מקרנות ממשלתיות / חני סודרי

 

בכל שנה נהנים בין 2000 ל-3000 ארגונים ללא מטרות רווח מתמיכה ממשלתית המועברת באמצעות משרד הממשלה הרלוונטי לתחום הפעילות של כל ארגון, כאשר לעיתים ארגון מסוים מקבל תמיכה מכמה משרדים ממשלתיים שונים. בנוסף לתמיכה כספית, סיוע המדינה לעמותות ומלכ”רים יכול לבוא לידי ביטוי לדוגמא, במתן הטבות שוות כסף, רכישת שירותים מן העמותות, קבלת מקרקעין או שירותי כוח אדם מגופים כגון צה”ל והשירות לאומי.

תמיכה ממשלתית בעמותות תהיה ברוב המקרים עבור ארגונים אשר מפעילים פרויקטים הפועלים לקידום מטרות בתחומים כגון חינוך, רווחה, בריאות, תרבות, שירותי דת, אמנות או ספורט. סכומי התמיכה יכולים להגיע באופן ישיר מתוך תקציב של משרד ממשלתי או מכספי קרן עזבונות אשר מצויה כמעט בכל משרד. כמו כן, ניתן להשיג תמיכה מגופים ממשלתיים דוגמת הביטוח הלאומי או מפעל הפיס.

כך, עמותות ומלכ”רים אשר מבקשים לנהל תהליכי גיוס כספים יכולים במקרים מסוימים להגיש בקשות תמיכה ממשרדים ממשלתיים בנוסף למאמצים באפיקים נוספים דוגמת פנייה לבעלי הון אשר תורמים מהונם הפרטי או מהון חברות עסקיות שבבעלותם או פנייה לערוץ של קרנות פילנתרופיות בארץ או בחו”ל.

בכדי להגיש בקשה לתמיכה ממשלתית יש צורך לאתר את המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים לתחום הפעילות של העמותה, ואת קבצי הנהלים שמפרסמים המשרדים ובהם הקריטריונים המוגדרים לקבלת תמיכה. יש לעבור בדקדקנות על תבחיני התקנות השונות שכל משרד מפרסם לשם איתור התקנות הרלוונטיות לפעילות העמותה. היות משרדי הממשלה מבקשים לקדם תחומים מסוימים, הסיכוי למענה חיובי לבקשות תמיכות לעמותות מושפע מן המידה בה הן בעלות אג’נדות דומות לאלו של המשרד הממשלתי והן מחזיקות במטרות ויעדים אשר תואמים את רוח המשרד. לא פעם, הממשלה מתקשה להוציא לפועל פעילויות רווחה עבור תושביה, והיא נעזרת בעמותות כסוג של ספק חיצוני, כשהיא מממנת את הפעילות המדוברת. לרוב תמיכות לעמותות יותנה בניהול הפרויקטים בהתאם להגדרות שקובע המשרד. היכרות עם תקנות משרדי הממשלה והיכולות של משרדי הממשלה השונים לקדם פרויקטים של עמותות יכולה להשפיע באופן משמעותי על הצלחת תהליך פיתוח משאבים לעמותות.

בקשות תמיכות לעמותות נידונות בוועדות תמיכה מיוחדות שמקים כל משרד. החלטות הועדה נעשית בין היתר על פי התקציב שנקבע לתמיכה במוסד מן הסוג אליו שייכת העמותה ולפי מבחנים שוויוניים בין מוסדות ציבור מאותו התחום. מבחני התמיכה מפורסמים בעיתונות ובאתרי האינטרנט של המשרדים הרלוונטיים ושל משרד המשפטים. היקף התמיכה בארגון יכול להוות לכל היותר 90% מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות שלו.

עמותות וארגונים אחרים אשר מקבלים תמיכה ממשלתית עומדים תחת ביקורת כספית שתפקידה לפקח על כך שהם עומדים בקריטריונים ובהוראות מבחני התמיכה, מתנהלים פיננסית באופן תקין ואכן עושים שימוש בכספי התמיכה שקיבלו לצורך הפעילות אליה יועדו. בין היתר, העמותה עומדת תחת ביקורת כספית אחת לשנה אשר מבוצעת על ידי רו”ח חיצוני. החשב הכללי יכול להורות במקביל על פיקוח מטעמו, בנוסף לזה של המשרד הממשלתי שהעניק את התמיכה לעמותה. בנוסף לכך, אחת לשלוש שנים, העמותה עוברת ביקורת תפעולית אשר מבקשת לוודא כי העמותה פועלת באופן תקין. במידה ומתגלה כי פעילות העמותה אינה תקינה, תיתכן הקפאה של התמיכה הכספית הממשלתית.

המרכז לגיוס כספים הוקם במטרה ללוות ולעזור לעמותות וארגונים נוספים ללא מטרות רווח בתהליכי פיתוח משאבים. בין היתר, המרכז מספק שירותי הכנת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה, וועדות או קרנות מדינה הכולל איסוף של החומרים הרלוונטיים ומילוי טפסי הבקשה עפ”י הקריטריונים וההוראות של המשרד הממשלתי, כמו גם מעקב אחר הטיפול בבקשה, הגשת הדו”חות המבוקשים ועוד.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן