5 סוגי תמיכות לעמותות מקרנות פילנתרופיות בחו"ל / חני סודרי

עמותות בתהליכי גיוס כספים יכולות לבקש תמיכה מקרנות פילנתרופיות בחו”ל מסוגים שונים. לפני שניגשים למלאכת כתיבת מכתב בקשה למימון, יש לוודא כמובן כי הקרן הספציפית אליה רוצים לפנות אכן מעניקה תמיכה מן הסוג המבוקש.

מענק לעמותה עבור פרויקט בנייה

מענקים לעמותות אשר מיועדים לפרויקטים העוסקים בבניה הינם בסכומים גבוהים, ממיליון ₪ ועד מיליונים רבים. לרוב, קרנות פילנתרופיות יעניקו מיליונים בודדים עבור בתי כנסת, בתי אבות ומוסדות לחינוך מיוחד ולעומת זאת יעניקו עשרות מיליונים במידה ומדובר בתי חולים או אוניברסיטאות.

לרוב, סכום המענק יהיה בגובה של עד 30% מעלות הפרויקט כולו, כאשר את יתר הסכום הנדרש תצטרך העמותה להשיג ממקורות נוספים, בדמות תמיכה ממשלתית או ציבורית או תרומות לעמותה מתורמים פרטיים. בין התנאים שדורשות קרנות פילנתרופיות: הון עצמי של העמותה, ניסיון מוכח של ניהול פרויקט בנייה בעבר.

עמותות אשר מעוניינות לפנות לקרנות בנוגע למימון פרויקטים מסוג זה צריך לקחת בחשבון שבמרבית המקרים מתן המענק יותנה בהנצחת שם התורם על הבניין או בבלעדיות בתמיכה בפרויקט. כמו כן, בדרך כלל, מתן התרומה יהיה מותנה בהקמת השלד של הבניין. לרוב, סכום התרומה יועבר לעמותה במספר תשלומים בהתאם לקצב ההתקדמות של הבנייה.

לעיתים קרן פילנתרופית אשר תענה בחיוב לבקשת המימון תדרוש מהעמותה לסיים מספר חלקים בהתקדמות הפרויקט עוד בטרם תעביר אליה את כל הסכום למימוש, דבר אשר עשוי ליצור קושי תזרימי עבור העמותה אם לא תגייס את המשאבים הדרושים מבעוד מועד.

מענק לעמותה עבור פרויקט מיועד

מענקים מסוג זה מיועדים לקידום פרויקטים תחומים ומוגדרים עם עלות ומטרות ברורות, תאריכי התחלה וסיום מוגדרים וכו’. קרנות פילנתרופיות נוטות להעדיף תמיכה בפרויקטים כאלו מאחר וניתן לעקוב אחר ביצוע הפרויקט, היות והכל מאוד ברור מראש. סכומים מענקים המיועדים לממן פרויקטים נעים בין 25,000 דולר לבין 250,000 דולר. ברוב המקרים, מענקים מסוג זה מועברים לעמותה בגמר הפרויקט בתשלום אחד, בכפוף לחשבוניות מתורגמות לאנגלית וחתומות ע”י רו”ח מוסמך.

עמותות בתהליך פיתוח משאבים אשר פונות בבקשה למימון פרויקט צריכות להבין כי כספי מענק מסוג זה מוקדשים למטרה לשמה הוענקו בלבד, ולא ניתן להסתמך על העברת ‘עודפים’ לטובת הפעילות השוטפת של העמותה. לעיתים קרנות פילנתרופיות אף אינן מאשרות את המע”מ הנדרש עבור הפרויקט, ובוודאי לא הוצאות משרד והוצאות שוטפות אחרות אשר כרוכות בפרויקט.

מענק עבור פרויקט “מימון שוטף”

מענקים כאלו מטרתם לממן את הפעילות השוטפת של העמותה. היתרון שבהשגת תמיכה מסוג זה לעמותה הוא שניתן להשתמש בכספים גם עבור משכורות והוצאות שוטפות של העמותה. מענק כזה מועבר בדרך כלל בתשלום אחד, באמצעות צ’ק או העברה בנקאית, והיקפו יהיה בין 50,000 ל-100,000 דולר. חשוב להבין כי ישנן קרנות אשר מעדיפות שלא לתמוך בפרויקטים מעין אלה, אלא אם כן העמותה נבדקה ונמצאה ראויה.

מענק עבור פרויקט בהקמה

מענקים אלו מיועדים למיזמים חדשים עבור עמותות ללא אישור ניהול תקין, עמותות שפועלות פחות משנתיים. מענק מסוג זה הוא האפשרות היחידה כמעט לעמותות חדשות ללא אישור ניהול תקין לגייס כספים. מדובר בתרומות בסכומים נמוכים, בטווח של 5000 עד 25,000 דולר בלבד, והם מועברים לעמותה בצ’ק או בהעברה בנקאית.

מענק מותנה

מענק מסוג זה מותנה על ידי קרנות פילנתרופיות בכך שהעמותה תשיג סכום מקביל מתרומה ממקור נוסף (באנגלית המונח שמתאר סוג התקשרות כזה מכונה matching). במקרים אלו, הקרן מאשרת באופן עקרוני מתן מענק, אך סכום התרומה מועבר לעמותה רק במידה וזו האחרונה מצליחה להוכיח שהיא גייסה עבור אותו פרויקט תרומה נוספת בסכום זהה.

מצד אחד, קיים חסרון בתהליך גיוס כספים לעמותה בדרך זו, שכן העמותה תלויה בהשגת מענק נוסף, וכל תקלה וקושי בכך יכולים לשבש את התהליך. עם זאת, במידה ומצליחה העמותה להשיג תרומה נוספת, מדובר בסכומים גבוהים. מענקים כאלו נעים בד”כ בטווח שבין 50,000 דולר ו-500,000 דולר, והם מועברים לעמותה לרוב רק לאחר הוכחה או הצהרה בכתב כי לעמותה יש 50% מההון הדרוש לפרויקט, או בכפוף לחשבונית.

עוד חשוב לדעת שהרבה תורמים אוהבים סוג ‘עסקה’ זה, ולכן עמותות אשר מחזיקות במערך גיוס כספים מקצועי ומיומן, או מסתייעות בשירותים חיצוניים מקצועיים, משתמשות גם באפיק זה כחלק במהלך פיתוח משאבים לעמותות.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
Open chat
דילוג לתוכן