פיתוח משאבים לעמותות – תמיכות רב-שנתיות של קרנות פילנתרופיות / חני סודרי

בכל שנה נתקלות עמותות רבות בקשיים עקב מחסור בתזרים המזומנים שלהן. כתבנו כבר רבות על החשיבות של ניהול שוטף של תהליכי פיתוח משאבים באופן מקצועי בכדי להגדיל את הסיכויים לקבלת מענה חיובי לבקשות תרומות. מעבר לעריכת הבקשות באופן מקצועי בהתאם לדרישות הספציפיות של כל קרן פילנתרופית, איסוף וצירוף כל המסמכים הנדרשים וכו’ ישנה חשיבות רבה בפנייה לקרנות הנכונות, ובכלל זאת גם לקרנות אשר מציעות תמיכות רב-שנתיות בעמותות.

קרנות פילנתרופיות מבקשות לקדם אג’נדות ומטרות בתחומים המעניינים אותן, ואין ספק שכולן מבקשות להעניק תרומות לעמותות אשר מסוגלות לעשות שימוש מיטבי בכספי התרומה ואכן להוציא לפועל בהצלחה את הפרויקטים שלהן. בעוד ישנן קרנות אשר מעניקות תרומות לפרויקטים קצרי טווח ובעלי אורך חיים מוגדר, ישנן קרנות פילנתרופיות אשר רואות חשיבות בתמיכה במטרות אשר מצריכות מחויבות ארוכת טווח דוגמת קידום אוכלוסיות וקהילות מסוימות ויעדיפו להעניק תמיכה רב-שנתית בעמותות בעלות תחומי פעילות התואמים לשלהן ולא רק להעניק תרומה חד-פעמית לצורך פרויקט ספציפי.

תרומות ארוכות טווח המכונות לעיתים גם ‘מענקים פתוחים’ הינן למעשה התחייבות של קרנות פילנתרופיות אלו להעביר כספים לעמותה במטרה לסייע להגשמת מטרה מסוימת או טיפול בסוגיה ספציפית לאורך מספר שנים. לא פעם ההחלטה האם להעניק תמיכה רב-שנתית לעמותה מוכרעת על בסיס האנשים העומדים בראש העמותה. מנהלי קרנות פילנתרופיות רואים חשיבות רבה בבחינת הנהגת העמותה, הערכים בהם היא מחזיקה ועל פיהם היא פועלת. ערכים חיוביים כמו יושרה אישית, מוסר ואתיקה, כושר מנהיגות ויכולות ניהוליות הינם חשובים ביותר עבור נציגי הקרנות אשר בוחנים את הפניות הרבות המתקבלות בכל שנה מעמותות שונות.

חשוב להדגיש שהחלטה על הענקת תמיכה רב-שנתית אין משמעותה כי הקרן מתחייבת לתמוך בעמותה לנצח. זאת ועוד, במידה והקרן תגיע למסקנה במהלך התקופה לה התחייבה כי העמותה אינה עומדת בקריטריונים שנקבעו או אינה עושה שימוש ראוי בכספי התרומה, היא עלולה להפסיק את העברת הכספים לפני סיום התקופה שהוסכם עליה. עמותה אשר זוכה למענקים רב-שנתיים נדרשת לדווח על התקדמות פעילותה באופן סדיר ומפורט לנציגי הקרן. אחת לתקופה נקבעת פגישה בין נציגי הקרן והעמותה והקרן אף עורכת ביקורות מטעמה בכדי לבחון את התקדמות הפרויקטים והפעילויות של העמותה.

חברות גיוס כספים מקצועיות אשר מתמקדות במגזר השלישי ובעלות ניסיון רב-שנים בתחום מכירות היטב את העולם הפילנתרופי. הן מחזיקות במאגר רב ערך של מידע על קרנות פילנתרופיות, התחומים השונים להם הן תורמות ומעניקות תמיכות, סוגי התמיכות שהן מעניקות, הקריטריונים בהם צריכות לעמוד העמותות בכדי לזכות לתרומות ועוד. עמותות רבות מסתייעות בשירותי פיתוח משאבים של חברות חיצוניות כאלו ומעדיפות זאת על פני העסקת עובדים מבפנים והכשרתם, שכן שירותים חיצוניים מקצועיים לרוב משיגים תוצאות טובות יותר, בזמן קצר יותר ולעיתים אף בסופו של יום בעלויות נמוכות יותר. בנוסף, שירותי חברות גיוס כספים מאפשרים לעמותה ולעובדיה להקדיש את משאבי הזמן ולרכז את מאמציהם בניהול השוטף של העמותה ופעילויותיה.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
Open chat
דילוג לתוכן