עסקים חברתיים ופיתוח משאבים לעמותות / חני סודרי

בעשורים האחרונים אנו עדים להתפתחות סוג ארגונים חדש – עסקים חברתיים. נראה כי התפתחות זו הינה תוצאה של השינויים בתחום הפילנתרופיה בעולם והקושי בו נתקלות עמותות בתהליכי גיוס פיתוח משאבים. בישראל תחום זה עדיין אינו מפותח בהשוואה למדינות מערב אירופה ובארצות הברית, אך הוא בצמיחה. לצד ההבנה של עמותות רבות בצורך לאמץ מודלים ניהוליים עסקיים כדי להגביר את ההצלחה בתהליכי גיוס כספים מקרנות פילנתרופיות, עמותות יכולות להרוויח משיתופי פעולה עם עסקים חברתיים ולהפוך אותם לאפיק נוסף בתהליכים אלו.

מהם עסקים חברתיים?

עסקים חברתיים עסקים לכל דבר, כלומר ארגונים למטרות רווח, אך פעילותם מוכוונת למימוש מטרות חברתיות. הם מוקמים במטרה לקדם אוכלוסיות מסוימות או אג’נדות חברתיות או סביבתיות תוך שימוש בכלים ושיטות ניהול עסקיים. עסקים חברתיים מנסים להשיג מטרותיהם באמצעות פעילות עסקית דוגמת יצור ומכירת מוצרים או מתן שירותים.

עסקים חברתיים הם למעשה סוג של הכלאה בין עמותות ומלכ”רים השייכים למגזר השלישי ובין המגזר העסקי. חשוב להבדיל בין עסקים חברתיים לבין חברות אשר משקיעה חלק מרוויחה בפעילות פילנתרופית, כלומר מעבירה כספים לקרן פילנתרופית או מעבירה באופן ישיר מענקים לעמותות, שכן מטרתן העיקרית היא השאת רווחים ולא תרומה לחברה.

בישראל הגדרה של עסק חברתי מתייחסת לשני מצבים:

  • פעילות עסקית במסגרת עמותה או מלכ”ר אשר קשורה באופן ישיר למטרות הארגון והפעילות נערכת לצורך הגשמתן. חברות בע”מ כעסק חברתי חברות אשר כפעילות עסקית במסגרת עמותה
  • חברה בע”מ שפעילותה מכוונת למימוש מטרות חברתיות כפי שמוגדר בתקנון החברה. כמו כן, בתקנונה נקבעה מגבלה על גובה הרווחים שמשקיעיה הפרטיים יכולים למשוך של 50% מהרווחים הניתנים לחלוקה.

בשני המקרים הארגונים שואפים ליצירת רווחים אך לא למקסום שלהם בגלל המטרות החברתיות שלהם.

פיתוח משאבים לעמותות

אם כן, בעוד בעבר הקו בין המגזר העסקי והשלישי היה ברור, כיום הוא הולך ומטשטש. עסקים רבים מתאפיינים בתודעת אחריות חברתית בעוד עמותות מאמצות מאפיינים עסקיים. אם בעבר חברות עסקיות שביקשו לתרום לחברה עשו זאת על ידי מתן תרומות לעמותות או התנדבות עובדי החברה בפעילות עמותות, קיימות כיום חברות שמבקשות להיות מעורבות יותר בפילנתרופיה ובאופן מתמשך ולא באופן נקודתי מעת לעת.

בעוד ישנן נקודות חפיפה בין עמותות ועסקים חברתיים, הם אינם מתחרים אלו באלו. למעשה, עסקים חברתיים יכולים להיות ערוץ נוסף עבור עמותות בתהליכי גיוס משאבים, לצד גופים ממשלתיים, תורמים פרטיים או קרנות פילנתרופיות. בנוסף לתרומות כספיות, עמותות יכולות לקבל תרומות שאינן כספיות מעסקים חברתיים או ליצור עימם שיתופי פעולה רווחיים לשני הצדדים.

בניגוד לתרומות לעמותות אשר מזכות בהטבות מס, עסק חברתי הינו עסק לכל דבר ולכן תרומה לגוף כזה לא תזכה את התורם בהטבה כלשהי. בנוסף, עסקים חברתיים מלכתחילה אינם מסתמכים על תרומות ומבקשים לממן את פעילותם מהכנסות עצמיות.

שיתוף פעולה עם עסק חברתי הגיוני שכן לשני הגופים מטרות פילנתרופיות ורצון ליצור שינוי חיובי, ולעסק חברתי יהיה קל יותר להבין את העולם הפילנתרופי ואופן הפעולה של העמותה. לשיתוף פעולה עם עסק חברתי יכולים להיות מספר יתרונות, ביניהם:

  • הגברת היעילות בהגשמת מטרות משותפות.
  • ירידה בהוצאות על ידי חלוקה בעלויות הנוגעות לאדמיניסטרציה ותשתיות (דוגמת שכירות, תחבורה, הכשרת עובדים/מתנדבים ועוד).
  • אפשרות להרחבת הפרויקטים והתוכניות, גישה למומחים עסקיים, לכלים וטכנולוגיות חדשים אשר ישפרו את יעילות העמותה בהתנהלותה והוצאה לפועל של פרויקטים. הדבר יכול לידי ביטוי בחסכון בזמן ומשאבים שהעמותה תוכל להפנות להגשמת הפרויקטים.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן