מיקור חוץ ממשלתי לשירותי רווחה ומשמעותו לתהליכי פיתוח משאבים לעמותות / חני סודרי

בספטמבר 2016 אישרה ממשלת ישראל המלצות לייעול ושיפור איכות השירותים החברתיים שניתנים במיקור חוץ. במצב בו 70% משירותי הרווחה מופעלים על ידי מיקור חוץ, המגזר השלישי מהווה 40% מן המפעילים של השירותים הללו וכ-30% מן המפעילים הינם מן המגזר העסקי. תקציב המדינה מקצה מעל ל-9 מיליארד ₪ בשנה לשירותים אלו אשר מיועדים לאוכלוסיות חלשות ומופעלים כל ידי כ-2000 גופים שונים.

על פי ההמלצות, השיפור באיכות השירותים החברתיים הללו יושג על ידי חיזוק רמת השליטה והניהול של הממשלה, ייעול רכישת השירותים והפעלתם ושיפור מערך הפיקוח והבקרה עליהם. אחת מן המסקנות שעלו במסמך היו כי יש להפחית את נטל המימון על מפעילי השירותים בכדי שיוכלו להתמקד במתן שירות איכותי. מסקנה נוספת שעלתה היא שישנה חשיבות לרציפות ולכן תתאפשר התקשרות של עד 5 שנים לשירותים אינטנסיביים וכן שירותים בהיקפים כלכליים גדולים של מעל ל-200 מיליון ₪ בשנה. מן הצד השני עלתה המסקנה כי יש להגדיל את התחרות על ידי עידוד כניסת מפעילי שירות חדשים.

פרסום של מרכז אדוה מספטמבר 2016 מתמקד בפלח מסוים של שירותי רווחה לצעירות, ומצביע גם הוא על הבעייתיות שבהתקשרות של עמותות מול הגופים הממשלתיים. פרסום זה מספק מסקנות של מחקר שנערך במשותף עם קרן גנדיר ופורום ארגוני צעירות בישראל, פורום בו פעילות עמותות מרכזיות אשר מפעילות ומפתחות שירותי רווחה אלה.

אחת המסקנות של המחקר היתה כי ישנו תת-תקצוב שיטתי של שירותי הרווחה לצעירות. משרד הרווחה אינה מממן עלויות שוטפות לצורך הכשרת עובדים, תחזוקת מבנים. כתוצאה מכך, העמותות נאלצות לפעול להשגת המימון ממקורות אחרים. מחסור בתקציב למימון פעילות העמותות נובע גם משיטות התקצוב והקריטריונים השונים להעברת תקציב. בנוסף, העובדה כי קיים פער גדול בין מועד מתן שירותי הרווחה וקבלת התשלום עבורו ממשרד הרווחה, מצריך מן העמותות לוודא כי יש ברשותן מימון מגורם אחר שיאפשר להן לפעול בתקופת הביניים הזו.

פיתוח משאבים לעמותות – יצירת מעגל תורמים רחב ומגוון

אם כן, תמיכות ממשלתיות מהוות את אחד מאפיקי המימון של עמותות רבות בישראל, אך לאור הבעייתיות באופן ההתקשרות מול הגופים הממשלתיים, עמותות נדרשות לדאוג למימון נוסף בכדי להמשיך ולפעול ביעילות.

באשר להמלצות שאומצו על ידי הממשלה, נותר כמובן לחכות ולראות אם וכיצד ייושמו, ומה תהיה התוצאה של מהלך זה. כך או כך, עמותות יעשו בחוכמה אם ידאגו למימון שוטף ממקורות שונים ומגוונים ככל שניתן. לצד תמיכות ממשלתיות, עמותות יכולות לפנות לאפיקי מימון נוספים דוגמת תורמים פרטיים בעלי הון, קרנות פילנתרופיות ועוד.

עמותות אשר מספקות שירותי רווחה כחלק ממיקור החוץ של הממשלה יכולות להשיג יציבות כלכלית על ידי ניהול תהליכי פיתוח משאבים באופן מקצועי ויעיל. במצב הנוכחי, טרם ייגשו למכרז, עליהן לפעול בכדי להשיג מימון לשלב הביניים הצפוי בין הפעלת השירותים וקבלת התשלום מן המשרד הממשלתי. לכן, נדרש תחילה תהליך גיוס כספים ממקורות אחרים. עבור עמותות שכיום מפעילות שירותי רווחה עבור משרד הרווחה, ישנו סיכוי שיישום ההמלצות יוביל להחלפתן בגופים אחרים, ואם יסתמכו על התמיכה הממשלתית בלבד, ייתכן ויוותרו ללא יכולת להמשיך ולפעול.

 

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן