כיצד ישפיע תיקון 14 לחוק העמותות על תהליכי גיוס כספים ? / חני סודרי

בשישי לפברואר 2015 נכנס לתוקפו תיקון 14 לחוק העמותות. תיקון זה משמעו הקשחת מערך הביקורת על עמותות וחברות לתועלת הציבור. הוא כולל הוראות שונות, ביניהן כאלו אשר מחמירות את סמכויות הפיקוח והביקורת של רשם התאגידים, ומוסיפות תפקידים נוספים לוועדת הביקורת של העמותות, ועמותות להן מחזור כספי העולה על 10 מליון ₪ יהיו חייבות במינוי מבקר פנימי, ולא יוכלו להסתפק עוד בוועדת ביקורת כפי שהיה עד להחלת תיקון זה. יש לציין, כי מבקר הפנים שמחייב התיקון אינו יכול להיות רואה החשבון של העמותה אלא גורם חיצוני אחר.

תיקון החוק הוביל תגובות שונות, החל מתגובות שליליות אשר ביקרו אותו בחריפות וטענו כי ייצר עומס הן על מנגנוני החוק, הרישוי והפיקוח והן על מנהלי העמותות עד כדי מצב בו לא יוכלו להתפנות לעשייה המבורכת לשמה יוסדו העמותות מלכתחילה, ולהוציא לפועל פרויקטים לקידום אג’נדות ואוכלוסיות מוחלשות. תגובות אחרות הסכימו עם הצורך בייעול מערך הביקורת הפנימית של העמותות, אך לא ראו צורך בחקיקה לשם כך, בעוד אחרות ברכו על התיקון בטענה שהוא זה שיאפשר ייעול של התנהלות העמותות ואופן ניהולן.

פיתוח משאבים לעמותות לאור תיקון החוק

אין מספק כי תיקון החוק יצריך מן העמותות, ובעיקר הגדולות שבהן, היערכות מסוימת פנים ארגונית וכן היערכות לקראת ההתנהלות מול המבקר הפנימי. בהקשר של תהליכי פיתוח משאבים נראה כי התיקון יוביל להצלחה רבה יותר לעמותות שישכילו ליישם את הוראותיו והשלכותיו לגבי ניהול תקין, שקוף ויעיל, אשר יהווה ‘חותמת איכות’ מול תורמים פוטנציאלים לסוגיהם: תורמים פרטיים, חברות עסקיות, קרנות פילנתרופיות, גופים ממשלתיים ועוד.

דימוי העמותה והוכחות להתנהלות תקינה ויעילה בדמות תקציבים, תוכניות מפורטות, תיעוד פרויקטים קודמים ועוד, לכל אלו השפעה מכרעת על תהליך קבלת ההחלטות של קרנות פילנתרופיות וגופים תורמים אחרים בבואם לבחון בקשות לתרומות. תורמים רוצים לדעת כי כספי תרומתם ינוצלו בצורה מיטבית ואכן סייעו להגשמת החזון והמטרה שצויינו במכתב הבקשה.

תיקון זה יכול לסייע בשינוי הדימוי שלצערנו רווח כיום בקרב רבים, ובכלל זאת בעלי ההון והפילנתרופים הגדולים בארץ ובחו”ל, לפיו עמותות ברובן מנוהלות באופן בלתי תקין ואף מפוקפק וכספים מנוצלים לרעה ו’מנפחים’ את משכורות מנהלי העמותות. ללא ספק ישנם מקרים מסוג זה, אך דימוי כזה פוגע גם בעמותות שמתנהלות באופן תקין ויכול לפגוע במאמצי גיוס כספים לפרויקטים ראויים לתועלת ורווחת הציבור.

אם כן, תיקון 14 לחוק העמותות ייתכן ולמעשה יעודד מתן תרומות לעמותות. זאת בהנחה כי העמותות ‘ירימו את הכפפה’ וינחילו בתוך הארגון תודעה על חשיבות הניהול התקין, ניהול ביקורת פנימית להתייעלות מתמדת, התנהלות באופן שקוף וכו’.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן