חסרונות שוק הפילנתרופיה בישראל, המחייבות את המגזר השלישי לפנות לשוק הפילנתרופיה בחו"ל / חני סודרי

 

אנו עדים בשנים האחרונות למשבר הגובר עמו נאלצות להתמודד עמותות בישראל, ולצורך שלהן לפנות לשוק הפילנתרופיה בחו”ל לשם השגת תרומות ותמיכות אשר יסייעו להן לשרוד. במאמרים קודמים עסקנו בסיבות לתלותן של עמותות בתרומות של קרנות פילנתרופיות מחו”ל. במאמר זה נפרט את הסיבות לכך שהן חייבות לשם כך לפנות לארגונים פילנתרופיים בחו”ל.

מספר קטן של קרנות פילנתרופיות בישראל

בהשוואה למצב באירופה או בארה”ב, מספר הקרנות הפילנתרופיות בישראל ביחס לגודל האוכלוסייה נמוך. בעוד באירופה ישנן בין 17 ל-19 קרנות ל-100,000 איש, ובארה”ב 22 קרנות ביחס למספר זהה של נפשות, בישראל קיימות רק 8 קרנות פילנתרופיות ביחס להיקף אוכלוסייה זה. כתוצאה מכך, עמותות אשר תלויות במידה רבה בתרומות מגופים אלו עומדות מול תחרות רבה, שכן מספר רב של עמותות, מלכ”רים וגופים חברתיים אחרים מתחרים על מענקים ממספר מצומצם של קרנות.

מענקי הקרנות בישראל מיועדים לתחומים מוגבלים

העובדה שבישראל מספר הקרנות נמוך ביחס למדינות אירופה וארצות הברית משמעו שגם תרומתן לעידוד הפלורליזם בישראל נמוכה יחסית. ככל שישנן קרנות רבות יותר אשר פועלות בתחומים שונים, התרומה לקידום אוכלוסיות ואג’נדות שונות יהיה גדול יותר, שכן תתרחש חלוקת תרומות לעמותות רבות יותר אשר מחזיקות במטרות חברתיות שונות.

קרנות בישראל מעניקות תמיכות גם למגזר הציבורי והעסקי

באירופה ובארצות הברית קיים שיתוף פעולה בין הקרנות הפילנתרופיות וממשלות המדינות בהן הן פועלות, אך הקרנות מעניקות תמיכות לעמותות, מלכ”רים וארגונים אחרים השייכים למגזר השלישי בלבד. לעומת זאת, קרנות ישראלית מעבירות כספים גם לגופים וארגונים מן המגזר הציבורי והעסקי. מתוך כלל התמיכות השוטפות של קרנות פילנתרופיות בישראל, 40% מועברים למגזר השלישי, ו-35% מהם עוברים למוסדות המגזר הציבורי דוגמת ארגונים ממשלתיים, רשויות מקומיות ומוסדות לאומיים. על ידי מימון
הפעילות של מוסדות דוגמת בתי חולים ציבוריים ובתי ספר, הקרנות הפילנתרופיות בישראל חולקות עם המדינה את האחריות למימון שירותים שונים, ובכך משלימות את פעילות הממשלה ולא מהוות לה תחליף. גם אחוז המענקים של קרנות לעסקים גבוה במיוחד בישראל, כאשר כ-78% עוברים לחברות וגופים עסקיים, בכללם בתי חולים כלליים. כתוצאה מכך, עמותות בישראל נאלצות לפנות לקרנות פילנתרופיות בחו”ל בכדי שיוכלו לנהל באופן מצליח תהליכים של פיתוח משאבים.

התמקדות בחלוקת מענקים ולא בהפעלה וניהול מיזמים

הקרנות בישראל נוטות יותר לחלק מענקים למספר ארגונים, ופחות לתמוך בצורה משמעותית יותר בארגון אחד בלבד ולהיות מעורבות בפיתוח וניהול מיזמים חברתיים. כתוצאה מכך, עמותות רבות נאלצות לחפש תמיכות ממקורות נוספים. יתרה מכך, הן נמצאות במצב בו כל שנה עליהן לחפש מחדש אחר מקורות מימון בכדי שיצליחו לשרוד, כל שכן להתפתח ולהגדיל את פעילותן.

התמקדות פעילות הקרנות הפילנתרופיות במרכז הארץ

רוב הסכומים של תמיכות לעמותות שמועברים על ידי הקרנות הפילנתרופיות בישראל מיועדים לארגונים אשר פעילים במרכז הארץ, בעוד שחלק קטן יחסית מועבר לגופים אשר פועלים בפריפריה ובדרום הארץ. כך קורה שהאוכלוסיות המוחלשות ממילא אינן נהנות מתרומות הקרנות אשר יכולות לסייע בקידום שלהן.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן