הכנת תקציב במכתב בקשה למימון פרויקט של העמותה / חני סודרי

 


אחד מן הסעיפים הקריטיים במכתבי בקשה למימון המוגשים לתורמים פוטנציאלים דוגמת קרנות פילנתרופיות, ארגונים עסקיים, תורמים פרטיים, ארגונים ממשלתיים וכו’, הינו סעיף התקציב. מבחינת התקציב שמציגה העמותה תורמים פוטנציאליים מגיעים למסקנות באשר לרמת המקצועיות של הנהלת העמותה, סיכויי הפרויקט להצליח ועוד, ובהתאם לכך, החלטתם האם להעניק תרומה לעמותה מושפעת במידה רבה מהתרשמותם מן התקציב. תוכנית תקציב מקצועית וריאלית מצביעה במידה רבה על המקצועיות של מנהלי העמותה ויכולתם להוציא פרויקטים מן התכנון לפועל באופן יעיל ומוצלח.

מעבר לשימוש בתקציב ככלי המשמש בתהליכי גיוס משאבים, תקציב מהווה אחד מכלי הניהול העיקריים שעומדים לרשות הנהלת עמותה. עריכת תקציב ריאלי עוזרת למנהלי העמותה לחלק ולהקצות את המשאבים העומדים לרשותה באופן יעיל, וכן לערוך ביקורת אחר ניצול המשאבים בפועל עם התקדמות הפרויקטים והפעילות השוטפת. בנוסף, עריכת תקציב באופן מקצועי יכולה לעזור למנהלי העמותה להבין אילו משאבים עומדים לפניה בהווה וצפויים לעמוד לרשותה בעתיד, ובהתאם לכך לתכנן את תהליכי פיתוח משאבים שיביאו לתוצאות מיטביות בהתאם לצרכים האמיתיים של העמותה.

על תקציב אשר מצורף לבקשת מימון לעמותה לכלול תחזית הכנסות, בה מוצגת הערכה של היקף המשאבים שיעמדו לרשותה במהלך חיי הפרויקט ומקורותיהם. על התקציב להיות תואם לאופי הפרויקט והפעילויות הכלולות בו ולהציג את ההוצאות הכרוכות בהן באופן ברור. ככל שהתקציב יציג חלוקה מיטבית של המשאבים ליעילות מקסימאלית והגדלת סיכויי ההצלחה של הפרויקט לצאת לפועל ולהשיג את מטרותיו, סיכויי הבקשה להיענות בחיוב יהיו גבוהים יותר.

בנוסף להצגת ההוצאות אשר נוגעות לפרויקט הספציפי בגינו מתבקש המימון, על העמותה להציג גם את ההוצאות הארגוניות הקבועות, בכדי שיהיה ניתן להציג תקציב מלא וריאלי של הפרויקט. יש להוסיף לדוגמא להוצאות הספציפיות לפרויקט את החלק היחסי של הוצאות קבועות דוגמת ארנונה, שכירות וכו’ עפ”י חישוב השטח היחסי מהמשרדים בו יעשה שימוש עבור הפרויקט, תקופת הפעלת הפרויקט ועוד.

בכדי להגיש תקציב ריאלי יש צורך בעריכת מחקר מקדים, וסקר שוק של תחום הפעילות בו יתרכז הפרויקט. היות וקרנות פילנתרופיות פעמים רבות מציינות במפורש את התחומים בהן הן מעניקות תרומו.ת לעמותות, יש להניח כי הן מכירות כבר את התחום של הפרויקט עבורו מבוקש המימון וסדרי הגודל של העלויות הריאליות הצפויות בתפעול פרויקט בתחום. לכן, בכדי להגדיל את סיכויי העמותה לקבל תשובה חיובית לבקשתה, יש לוודא שהתקציב המצוין במכתב הבקשה הינו מציאותי, כלומר תקציב אשר משקף במדויק את העלויות הכרוכות בפרויקט .

מומלץ שלא להציג תקציב ‘מנופח’ שהינו מחוץ לגדר הסביר ביחס למגמות הקיימות בתחום הפעילות, שכן תקציב מוגזם עלול להעיד על מחסור בידע וחוסר מקצועיות של העמותה, ואף עלול להעלות חשדות לפעילות בלתי כשרה. כמו כן, הגשת תקציב שבדיעבד יתברר כנמוך מדי הינה בעייתית, שכן גם אם נציגי קרנות פילנתרופיות יענו בחיוב ויעניקו את המימון המבוקש, העמותה תתקשה להוציא אל הפועל את הפרויקט ולהשלימו, דבר שיכול אף לפגוע בסיכויי הצלחתה בתהליכי גיוס כספים עתידיים.

לסיכום עריכת תקציב ריאלי מסייעת לעמותות לייעל את פעילותן באופן כללי, התנהלות מבורכת לכל הדעות, וכן מגדילה את סיכויי ההצלחה של תהליכי גיוס כספים לעמותות אלו.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
Open chat
דילוג לתוכן