דחיית בקשות תרומות לעמותות על ידי קרנות פילנתרופיות / חני סודרי

למרבה הצער, עמותות רבות חוות כישלון של תהליכי גיוס כספים ובקשות תרומות לעמותות שהן מגישות נענות בסירוב. פיתוח משאבים לעמותות שנערך באופן בלתי מקצועי ובצורה לא נכונה לא יניב פירות. מעבר לעובדה שהעמותה לא תגדיל את משאביה, ההשקעה בתהליך פיתוח משאבים כושל למעשה אף תדלדל את המשאבים העומדים לרשותה. הגשת עשרות ולעיתים אף מאות  בקשות בכל שנה מצריכה השקעת מאמצים נכבדים ושעות עבודה רבות. מעבר למפח הנפש והירידה במוטיבציה כתוצאה מקבלת תשובה שלילית האחת אחרי השניה או אי קבלת מענה כלל, כשלון בהשגת תרומות לעמותות משמעה עבור עמותות רבות סכנה של ממש להמשך פעילותן.

חשוב לציין שעמותות רבות מקבלות תשובות שליליות לבקשות תרומות ששלחו, גם כאשר הן מקפידות לוודא כי הבקשות נשלחות לקרנות פילנתרופיות אשר מתעניינות בתחומי פעילות העמותה ומטרותיה. מנהלי עמותות ומנהלי פיתוח משאבים בעמותות רבים פונים למרכז לגיוס כספים בשאלה מדוע בקשותיהן נדחות. ריכזנו עבורכם מספר סיבות בגינן נדחות בקשות רבות:

הגשת בקשות תרומות לעמותות במועדים בלתי מתאימים

חשוב להקפיד ולהגיש בקשות עד למועד המדויק שמפרסמת הקרן. קרנות פילנתרופיות מפרסמות באופן ברור את התאריך והשעה האחרונים להגשות. דאגו להכין את כל הטפסים, המסמכים וכל התכנים הדרושים מבעוד מועד, ואל תחכו להגשת הבקשה ברגע האחרון, כדי להימנע ממצב של עיכובים בלתי צפויים או גילוי מאוחר מדי של משהו שחסר.

גיוס כספים עבור פרויקט יומרני מדי או לחילופין בלתי שאפתני מספיק


בכדי שתהליך גיוס כספים יסתיים בהצלחה, יש לשכנע את התורם הפוטנציאלי, בין אם מדובר על קרן פילנתרופית, גוף עסקי או תורם פרטי כי תרומתו אכן תביא לשינוי חיובי. בקשה בה יתואר פרויקט עם מטרות שאפתניות מדי לא תיענה בחיוב משום שקורא הבקשה יסבור כי מדובר על מטרות בלתי ריאליות שלא יתגשמו גם אם יושג המימון המבוקש. בקשת תרומה תיענה בסירוב גם במידה ותציב העמותה מטרות ריאליות אך התורם הפוטנציאלי יתרשם שאין ביכולתה להוציא אותן אל הפועל. מן הצד השני, אם קורא הבקשה יתרשם כי הפרויקט אינו שאפתני מספיק הוא יחשיב אותו כבלתי חשוב מספיק ולכן לא ראוי לתמיכה.

תיאור בלתי מספק של פרויקט פעיל


בקשות תרומות לעמותות יכולות להיות עבור פרויקטים עתידיים, פרויקטים קיימים או לתקצוב ההוצאות השוטפת של העמותה (שכירות, משכורות, רכישת ציוד וכו’). לרוב, קרנות פילנתרופיות אשר מתקצבות גם פרויקטים קיימים שהינם כבר פעילים, מפרסמות קריטריונים והוראות ברורים להגשת הבקשות. הגשת בקשה לתרומה ללא כלל המסמכים והתיעוד שנדרש יכולה בהחלט להוות סיבה למענה שלילי.

תהליך ההערכה שנכלל בבקשה לתרומה אינו מקיף מספיק

ישנן עמותות אשר מקיימות תהליכי הערכה של הפרויקטים שלהן בעצמן, יש שמזמינות את עריכתם מגופים חיצוניים אובייקטיביים, ויש שלא מבצעות תהליכים כאלה כלל. קרנות פילנתרופיות לעיתים דורשות מהעמותות לקיים תהליכים כאלו או פונות לגופים חיצוניים מקצועיים כדי להפעיל תוכניות הערכה לפרויקטים בהן הן תומכות. מטרת התהליכים האלו היא בדיקת השפעת התרומות שהושקעו בפרויקט מסויים, אופן  ניהול הפרויקט ומידת היעילות שלו, מעקב אחרי ההתנהלות הפיננסית ועוד.

אמנם תוכנית הערכה חושפת את העמותה לביקורת מצד קרנות פילנתרופיות, אך היא מהווה הזדמנות מצוינת לעמותה להפיק מסקנות להשתפר. יתרה מכך, העדר תוכנית הערכה עלול להרתיע קרנות מסוימות מלתרום לעמותה.

הנתונים המוצגים בבקשה אינם מוכיחים את יכולת העמותה להמשיך את הפרויקט גם בתום תקופת המענק

חשוב להבין כי על בקשה לתרומה לכלול דו”חות פיננסיים מפורטים שיאפשרו לקרן להתרשם מההתנהלות הפיננסית של העמותה עד כה ומהתקציב הדרוש לפרויקט. על העמותה לכלול בדו”ח את מקורות המימון שכבר הושגו עבור הפרויקט, אם ישנם כאלו, וכן להוכיח כי תוכל להמשיך ולהפעיל את הפרויקט גם לאחר ניצול כספי התרומה במלואם. באם קרן פילנתרופית תתרשם כי סיכויי הפרויקט לקיים את עצמו בתום ההקצבה שלה נמוכים, יתכן ותחליט שלא להעביר כספים לעמותה מלכתחילה.

הקרן אליה פנתה העמותה אינה מקבלת בקשות חדשות

חשוב לוודא מראש כי הקרן אליה ברצונכם לפנות מקבלת בעת זו בקשות חדשות לתרומות. קרן פילנתרופית יכולה לסרב לבקשה משום שהיא מתקצבת עמותות וארגונים מסוימים בלבד באופן רב-שנתי ואינה מקבלת פניות מארגונים נוספים. אפשרות נוספת היא שהקרן בשלב זה התחייבה לתמוך בפרויקט גדול עד לסיומו ולכן אינה מקבלת בקשות לתרומות או תמיכות.

הקרן קיבלה פניות רבות של עמותות וארגונים מתחום הפעילות שלכם


פעמים רבות הסיבה לכשלון תהליכי פיתוח משאבים של עמותות היא פשוט תחרות רבה מדי. קרנות פילנתרופיות מקבלות עשרות ולפעמים מאות פניות כל שנה מעמותות וארגונים שונים, רבים מהם מתחרים על תמיכת הקרן באותו תחום פעילות. התחרות הרבה מדגישה את הצורך של עמותה בניהול תהליכי פיתוח משאבים באופן מקצועי או הסתייעות בגורם חיצוני מקצועי בכדי להגדיל את סיכוייה לשאת מהם פרי.

 

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן