גישה עסקית בניהול עמותות ותרומתה לתהליכי פיתוח משאבים / חני סודרי

 

המגזרים העסקי והחברתי נבדלים זה מזה במובנים רבים. עם זאת, אימוץ גישה עסקית באספקטים רבים של ניהול עמותה יכול לתרום רבות להתפתחות העמותה ושגשוגה ולהצלחת תהליכי פיתוח משאבים. כמו בארגונים עסקיים, גם בעמותה ישנה חשיבות רבה להשקעה במשאב האנושי ושיבוץ האנשים הנכונים אשר מחזיקים בכישורים הנדרשים לביצוע העבודה על הצד הטוב ביותר, בין אם מדובר על עובדים בשכר או על מתנדבים. לדרגים העליונים שבהנהלת העמותה כמו גם למתנדביה אשר נמצאים בקשר היומיומי עם מוטבי העמותה ישנה השפעה מכרעת על יעילות הפעילויות של העמותה, הצלחת הפרויקטים וקידום האג’נדות שלה.

ניהול יעיל של העמותה יכלול הצהרת כוונות ומטרות העמותה באופן ברור אם הדבר עדיין לא נעשה, והצבת יעדים ותוכניות עבודה מפורטות לשנה הקרובה ולמספר שנים קדימה. כמו כן ישנו צורך בבדיקה מתמדת, מחקר וביקורות עצמיות של הפעילויות של העמותה על ידי עובד של העמותה או יועץ חיצוני בכדי להבטיח שמירה על הכיוון שמכתיב חזון העמותה וניצול יעיל של משאביה לקידום מוצלח של הפרויקטים שלה.

חשוב לזכור כי קרנות פילנתרופיות כמו גם תורמים אחרים רוצים לדעת כי כספם מנוצל בצורה הטובה ביותר. סטטיסטיקות ונתונים לגבי פרויקטים קודמים של העמותה כמו גם פרויקטים נוכחיים ותוכניות מפורטות של פרויקטים עתידיים יסייעו לתורם הפוטנציאלי להעריך את אופן ההתנהלות של העמותה עד כה וסיכויי הצלחת הפרויקט לשמו הוגשה בקשה לתרומה. התרשמות זו תשפיע במידה רבה על ההחלטה האם להיענות בחיוב לבקשת התרומה או לאו. גופים אשר שוקלים הענקת תרומות לעמותות וודאי אינם רוצים לגלות בדיעבד כי כספי התרומה ‘התבזבזו’ על מטרות אחרות או לא הביאו לשינוי משמעותי עקב ניהול כושל של הפרויקט. הם רואים במידה רבה את תרומתם כ’השקעה’ גם אם אינם מצפים לקבל ממנה רווח פיננסי. מנהלי קרנות הביעו בהזדמנויות שונות את תחושתם כי מוטלת עליהם אחריות לוודא כי נעשה שימוש טוב ומועיל בכספי התרומות שהם מעבירים לעמותות.

יתרה מכך, פעמים רבות, קרנות פילנתרופיות כמו גם תורמים מן המגזר העסקי או הפרטי יתרמו שוב לעמותה אם יגיעו למסקנה כי העמותה עשתה מאמצים בכדי לוודא כי הופק המקסימום מסכום התרומה ואנשים רבים ככל הניתן קיבלו סיוע כתוצאה מתרומתם. על עמותות לקחת זאת בחשבון בתהליכי גיוס כספים שכן ללא ספק תמיכות רב-שנתיות לעמותה יכולות להעניק לה יציבות פיננסית ואפשרות לתכנן לטווח הארוך.

ניהול יעיל של העמותה, איוש התפקידים השונים בעמותה באנשים הנכונים, ניהול של הפרויקטים תוך מעקב ומדידת הצלחתם, רצון מתמיד להתייעלות ולהתפתחות, כל אלו יכולים להשפיע במידה רבה גם על הצלחת תהליכי פיתוח משאבים של עמותות שכן יש להם השפעה מכרעת על סיכויי העמותה להיענות בחיוב לבקשות תרומות, מענקים ותמיכות בפנייה לתורם הפוטנציאלי לראשונה כמו גם בפניות לתרומות חוזרות ובוודאי בפניות לתמיכות ארוכות טווח.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן