בניית תכנית פיתוח משאבים שנתית לעמותות / חני סודרי

 

בניית תכנית פיתוח משאבים שנתית עוזרת לעמותה להסתכל מעבר למצב הנוכחי, להבין מהם היעדים שלה לטווח הקצר והארוך ולקבוע אבני דרך להשגתם. חשוב להבין כי פיתוח משאבים הינו חלק חשוב מן הפעילות השוטפת של ארגון, ותהליך זה מצידו דורש הפניית משאבי אנוש, משאבי זמן וכו’. יש להתייחס לפיתוח משאבי העמותה כפרויקט בפני עצמו בהתנהלות הארגון ולהקדיש לו את המאמצים הדרושים לתכנון שלו ולהשגת התמיכה הדרושה לו מכלל הגורמים הפעילים בעמותה, החל מהנהלת העמותה, המחלקה הפיננסית, המחלקה האמונה על תחום השיווק  ויחסי הציבור ועד העובדים והמתנדבים.

תכנית פיתוח משאבים לעמותה – נקודות להתייחסות בשלבים ראשוניים

בכדי לבנות תכנית יעילה שאכן תענה על צרכי העמותה, מוטב כי המופקדים על משימה זו יתייחסו למספר נקודות חשובות אשר יכתיבו במידה רבה את היעדים ואבני הדרך בתוכנית:
1. מהי המטרה או מהן המטרות של תהליך פיתוח משאבים לעמותה לשנה הקרובה. לדוגמה, האם המטרה היא להגדיל את היקף התרומות/התמיכות מתורמים קיימים או להרחיב את מעגל התורמים?
2. עבור מה נדרש מימון/תמיכה. לדוגמה, האם יינקטו מאמצים לגייס תרומה לעמותה לצורך מימון הפעילות השוטפת שלה או למימון פרויקטים ספציפיים? ואם מדובר על האפשרות השנייה, עבור אילו מן הפרויקטים של העמותה?
3. מהם ההיקפים ואופי התמיכה להם זקוקה העמותה – תמיכה פיננסית, סיוע שווה ערך לכסף דוגמת ציוד או כוח אדם, שיתופי פעולה אשר יתרמו לקידום הפרויקט וכו’.

תכנון אופן ההוצאה לפועל של תכנית פיתוח משאבים

לאחר שהתקבלו תשובות לשאלות אלו, והוגדרו יעדים ריאליים הניתנים להשגה, ניתן לעבור לשלב הבא, אשר עוסק באספקטים ‘הפרקטיים’ והקונקרטיים יותר של הוצאת היעדים אל הפועל:
1. מהם הארגונים והאנשים אשר יכולים להוות תורמים פוטנציאליים? זאת על פי התאמה ביניהם ובין חזון העמותה, תחום פעילותה, סוג והיקף התמיכה הדרוש לה וכו’.
2. אילו פעולות יהיה לבצע, טרם הפניה לתורמים הפוטנציאליים ולאחריה? כיצד הן יבוצעו ומתי? יש לבנות לו”ז עבודה מפורט עבור תהליך פיתוח המשאבים.
3. אלו גורמים יהיו אחראים על פיתוח המשאבים – האם אנשים מתוך העמותה, ואם כן, האם יהיו אלו גורמים מן ההנהלה, עובדים ממחלקה מסוימת או ממספר מחלקות או מתנדבים? מי ירכז את ‘פרויקט’ פיתוח המשאבים? כיצד העבודה תתחלק בין הגורמים השונים? מי יפקח על התקדמות התהליך? או אולי דווקא הדבר הנכון עבור העמותה יהיה להסתייע בשירותי גורם חיצוני בדמות חברת גיוס כספים? במידה והעמותה אינה מעוניינת בגוף חיצוני, עליה לדאוג להקצאת המשימות השונות על העובדים/מתנדבים, לקבוע על מי תהיה מוטלת אחריות ביצוען ואחריות ביצוע המעקב והביקורת אחר התקדמות התהליך.
4. אילו תשתיות ומשאבים נוספים דרושים לשם ביצוע הפעולות השונות? לדוגמה, אילו חומרים יהיה צריך להכין לצורך צירוף לבקשת מימון ומה נדרש כדי להכינם? האם יש צורך בהכשרת צוות העבודה על גיוס משאבים?
5. מהו התקציב שיהיה ניתן להפנות לצורך תהליך פיתוח המשאבים וכיצד הוא יחולק?
6. כיצד ומתי ימדדו התקדמות התהליך והישגיו?

עמותות רבות שאינן מחזיקות בשורותיהן מגייס כספים מקצועי פונות לשירותים מקצועיים חיצוניים, וטוב שכך. ללא תכנית מסודרת ומבוססת, קשה עד בלתי אפשרי לפתח משאבים לארגון, בין אם מדובר על עסק או עמותה.

 

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן