אישור ניהול תקין וחשיבותו לתהליכי גיוס משאבים / חני סודרי

 

אישור ניהול תקין הינו מסמך אשר מעיד על כך שהעמותה המחזיקה בו הגישה מסמכים נדרשים לרשם העמותות, ביניהם פרוטוקול שנתי של האסיפה הכללית, דו”ח מבוקר ע”י רואה חשבון (בהתאם לגובה התקציב השנתי של העמותה), דו”ח מילולי ועוד.

חוק העמותות, נכון לשנת 1995, אז עלה לראשונה המושג אישור ניהול תקין, קבע דרכי התנהלות נדרשים מעמותות אשר מהוות ישות משפטית, אך לא היתה לו יכולת לבצע רגולציה בעולם העמותות. במצב זה לא היתה דרך לפקח על פעילות העמותות ולאכוף את החוק. יתרה מכך, לממשלה אשר העבירה מענקים לעמותות, לא היתה כל דרך לערוך בקרה באשר לניצול כספים אלו ולאכוף את החוק במידה ונעשה בהם שימוש באופן לקוי.

היות והמסמכים הללו מציגים פרטים בנוגע לבעלי תפקידים בעמותה, ובעיקר בעלי האחריות לניהול העמותה וכספיה, אופן ניצול כספי העמותה, אלו אשר נהנים מפעילות העמותה וכו’, אישור ניהול תקין מסייע באכיפת חוק העמותות ובמניעה של פעילות בלתי חוקית כגון הסוואה והלבנת כספים. בין היתר, בכדי להשיג אישור ניהול תקין לעמותה, מנהלי עמותות צריכים לדאוג לניהול מפורט ותקין של פרוטוקולים של הועד המנהל, אסיפות העמותה, הצבעות, אופן קבלת החלטות בנושאים חשובים וכו’.

חשיפת בעלי התפקידים ופעילותם מאפשרת בדיקה ומידה ונמצא שימוש בלתי תקין בכספים, רשם העמותות יכול להעמיד אותם לדין וכן לדרוש מבית המשפט לבצע “הרמת מסך”, במנגנון  אשר מאפשר לייחס להם את הזכויות והחובות של העמותה, וכך לשלוח יד ברכוש הפרטי שלהם.

גיוס משאבים לעמותות

ללא ספק, כיום המושג אישור ניהול תקין ידוע כמעט לכל מנהלי העמותות בישראל, אך בעוד ישנן עמותות שמחזיקות באישור זה, אחרות אינן מצליחות לעמוד בדרישות להשגתו, מה שמקשה עליהן לנהל תהליכי גיוס משאבים בהצלחה, ולהשיג מימון שיאפשר להן ניהול שוטף של העמותה והוצאה לפועל של פרויקטים. זאת עקב כך שתורמים פוטנציאליים רבים, ובייחוד גופים דוגמת משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, קרנות פילנתרופיות כמו גם בעלי הון המעניקים תרומות באופן פרטי, דורשים הצגת אישור ניהול תקין כאחד מן הקריטריונים הבסיסיים במכתבי בקשת מענקים לעמותות.

תורמים פוטנציאליים מבקשים הצגת אישור ניהול תקין כתנאי למתן מענקים לעמותות בכדי להבטיח שהכספים אכן ישמשו למטרות בגינן הועברו. אישור ניהול תקין מעיד על כך שהעמותה אכן פעילה, מתנהלת בצורה ראויה ושקופה, מנהלת אסיפות באופן שוטף תוך ניהול פרוטוקולים ודו”חות כספיים ומילוליים כנדרש, חשבון הבנק של העמותה מנוהל באופן סדיר, העמותה מנהלת ביקורת פנימית באופן שוטף וכו’. היעדר אישור ניהול תקין מעלה ספקות וחששות בלב תורמים פוטנציאליים, מקשה על עמותות בתהליכי פיתוח משאבים ולמעשה סוגר בפניהן ערוצי מימון רבים. לכן, ללא אישור ניהול תקין, עמותות רבות מתקשות לשרוד, כל שכן להגיע ליציבות כלכלית והתפתחות.

אמנם קבלת אישור ניהול תקין מתאפשרת רק בתום שנתיים של פעילות רצופה ומוכחת של העמותה, ולאחר שהגישה את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לחוק ועמדה בכללי הניהול התקין. עם זאת, כדי להבטיח סיום תהליך בקשת האישור בהצלחה ומוקדם ככל האפשר, על עמותות להיערך לתהליך זה כבר בשלבי הקמתן.

התקשרו עכשיו

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן